. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr német-magyar iskolaként küldetése értelmében a német és magyar diákokat egyaránt szeretné megszólítani. Mint az oktatási intézmény első főigazgatója szeretném Önökkel  megismertetni intézményünk különleges feladatait.

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrt elsősorban az Audi Hungaria munkatársainak gyermekei részére hoztuk létre, de természetesen más érdeklődők számára is nyitva állunk.

Az iskola jelenleg még egy magyar és egy német tagozatból áll, melyek az iskola mindennapjaiban szorosan egymáshoz kapcsolódnak.

A német tagozat diákjai a német oktatási irányelveket és a Baden-Württemberg tartományi tantervet követve tanulnak. Oktatási koncepciónknak köszönhetően a német diákok teljes értékű német kisérettségit tehetnek. A nálunk szerzett bizonyítványok Németországban történő elismerésének köszönhetően a visszatérő tanulók zökkenőmentesen tudják folytatni tanulmányaikat.

A magyar tagozat tanulói a magyar oktatási minisztérium által engedélyezett koncepció szerint magyar- és németnyelvű oktatásban részesülnek. Külön hangsúlyt fektetünk az első osztályban a német nyelv tanítására, valamint a szaktantárgyak német nyelven történő oktatására. A német-magyar tagozaton tanuló diákok német és magyar érettségit szerezhetnek.

A 2014-2015-ös tanév óta felmenő rendszerben került bevezetésre az integrált oktatási koncepció, amelynek célja az oktatás minőségének növelése, német- és magyar bizonyítványok megszerzése, valamint az iskolai struktúra német és magyar tagozatának kifuttatása.

Az Audi Hungaria Iskola a találkozások iskolája, ennek megfelelően a TALÁLKOZÁS iskolánk mottójaként kiemelkedő fontosságú és a közös tanulás, délutáni foglalkozások, tanításon kívüli aktivitások keretében egyaránt jelen van. Diákjaink megismerhetik egymás nyelvét, kultúráját és az interkulturális párbeszéd által toleráns, megértő felnőttekké válhatnak.

Kétnyelvű iskolánk célja, hogy diákjaink megkapják mindazt, ami a sikeres életútjukhoz szükséges: tudást, készségeket, módszereket, kompetenciákat. Ezen közös cél érdekében a magyar és a német nemzetiségű tanárok rendszeres párbeszédek és eszmecserék által szorosan együttműködnek.

Iskolánkban DIÁKJAINK érdekeit és igényeit állítjuk középpontba. Szeretnénk őket a sikeres élet felé vezető úton egy darabon elkísérni. Számunkra fontos, hogy ezen útszakaszon az iskola és a tanulás örömet szerezzen nekik.

A jövőt az iskolában építjük – ezt a kihívást az Audi Hungaria Általános Művelődési Központban felvállaljuk, és az oktatási, valamint tanulási folyamatok állandó minőségi fejlesztésével kívánjuk megoldani. Mottónk: Minőségi képzés – út a sikerhez.

Helmut Seiler
Iskolaalapító, egykori főigazgató

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo