. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

Oktatási program

 bildungsgnge HU

Gimnázium

5-10. gimnáziumi évfolyam

Az ötödik osztályba való átlépéssel a tanulók a gimnázium első évfolyamába kerülnek be. A korábbi negyedik évfolyam két osztályát rendszerint újraszervezik úgy, hogy a teljesítményt illetően lehetőleg azonos erősségű csoportokat hozzanak létre.  

A magyar tanulók a magyar nyelv és irodalom tantárgyat anyanyelvi szinten tanulják (heti 4 órában), a német tanulók pedig a magyart mint idegennyelvet heti 2 órában.

A természettudományos tantárgyakat, hetedik osztálytól a biológiát és nyolcadik osztálytól a kémiát a magyar előírásoknak megfelelően, azaz magyar nyelven és magyar tanterv alapján tanítják. A német tanulóknak, akik előreláthatólag rövid ideig tartózkodnak az országban, német nyelven oktatják az említett két tantárgyat.

A nyolcadik évfolyam végén az elért eredmények és megszerzett képességek alapján továbbhaladási döntéseket kell hozni.

A magyar és a német anyanyelvű diákok

  • német képzési rendszerben folytatják az iskolai pályafutásukat, mely a német-magyar kettős érettségihez vezet, vagy
  • a magyar tagozatra váltanak, mely a magyar érettségihez (ún. nemzetiségi érettségihez), valamint a DSDII (német nyelvvizsgához) vezet, vagy
  • egyedi esetekben váltanak egy magyar gimnáziumba, ahol más profilú képzést kaphatnak.

Azoknak a tehetséges magyar diákoknak, akik más iskolába járnak, az úgynevezett nyelvi előkészítő osztályon (9N) keresztül, egy éves intenzív némettanulással nyílik lehetőségük az Audi Hungaria Iskolaközpont 9. osztályába bekerülni.

Az iskolai pályafutással kapcsolatban meghozott döntésektől függően, rend szerint újraszerveződnek a kilencedik évfolyamos osztályok.

A tizedik osztály az 5-10. gimnáziumi évfolyamok szakaszának utolsó osztálya és egyben a gimnázium felsőbb osztályaiba (11-12) való bevezető szakaszt is jelenti.

A tanulók a második félév kezdetén, a 2023/24-es tanévtől ún. „központi dolgozatokat” fognak írni német, matematika és angol tantárgyakból, melyeket Németországban állítanak össze. A tanulók a 11. osztályba való átlépéssel egyben az ún. „Mittleren Schulabschluss“-ot is megszerzik.

11-12. évfolyam

A 11. és a 12. évfolyamok jelentik a német képzési rendszerben a minősítési szakaszt. Az itt nyújtott teljesítmény már beleszámít az érettségi eredményébe. A Német Nemzetközi Érettségi esetén öt tantárgyból vizsgáznak a diákok, melynél a német, a magyar és a matematika írásbeli vizsgaként zajlik.  A negyedik érettségi tárgy szóbeli vizsga történelemből, az ötödik érettségi tárgy pedig egy ún. prezentációs vizsga, mely az angol és a fizika tantárgyak közül választható.

Az érettségi bizonyítványokon szerepel a német-magyar kettős kvalifikáció.

A magyar nemzetiségi gimnáziumban a kilencedik osztálytól a magyar nemzetiségi érettségi megszerzésére vonatkozó szabályok érvényesek.

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo