. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

 Köszöntő

 Schulleiterin Corinna„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül…

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

(Ismeretlen szerző)

 

 

 

 

 

 

 

Óvodánk az AUDI HUNGARIA Iskola társintézményeként, 2012 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Intézményünk - családi és lakóházas övezetben - frekventált helyen, egyedülálló, modern környezetben várja, jelenleg 5 vegyes életkorú csoporttal a hozzánk érkező gyermekeket.

Óvodánkban személyiségközpontú, egyéniséget tisztelő nevelést alkalmazunk. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekeket nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, esztétikus környezet vegye körül. Kiemelkedő szerepet tölt be nevelési programunkban a német-magyar kétnyelvű nevelés, a természettudományos, matematikai képességek fejlesztése, a jövő generáció érzékenyítése az informatika és a technika világára, valamint a sikeres iskolakezdésre való felkészítés. Arra törekszünk, hogy az egyéni képességeket szem előtt tartva minden gyermeket egyéni fejlődési ütemében képességeinek optimális szintjére fejlesszünk, hogy a gyermekből olyan aktív, cselekvőképes felnőtt legyen, aki testi és kommunikációs képességeire alapozva egészséges nyitottsággal, érdeklődéssel fordul embertársai és a szűkebb társadalom felé és így képes lesz eredményes, tevékeny életet élni.

Kétnyelvű óvodánk fókuszában egyértelműen a nyelvi nevelés áll, amelynek célja a másodnyelv iránti pozitív érzelmi viszony, a kommunikáció örömének kialakítása a gyermekben. Legfőbb célunk, egy beszédben/kommunikációban gazdag környezet biztosítása, melyben  a másodnyelv nem csak játékos módon kerül közvetítésre a gyermekek felé, hanem az azzal való napi érintkezés az óvodai élet mindennapi szituációiban valósul meg. Ápoljuk és fejlesztjük a magyar és a német kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat, s felkészítjük a gyermeket a másodnyelv minél zökkenőmentesebb iskolai tanulására.

Változatos óvodai programkínálatunk lehetővé teszi, hogy a gyermekek mindkét nyelven minél több saját, élményszerű tapasztalatot szerezzenek és ezáltal pozitív hozzáállás alakuljon ki bennük a matematikai és a természettudományos témák iránt, megismerkedjenek a mai digitalizált világ eszközeivel. Célunk olyan, a mai kor társadalma iránt nyitott, érdeklődő, bátor, mindig az újat, az izgalmasat kereső személyiség fejlesztése, amelyet az együttérzés, az egymásra figyelés, a segítőkészség, egymás és a másság elfogadása, tisztelete, szeretete, megértése jellemez.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Árpásiné Domán Mónika
Óvodavezető

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo  emmi logo