. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

 Köszöntő

 Schulleiterin Corinna„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül…

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

(Ismeretlen szerző)

 

 

 

 

 

 

 

Az Audi Hungaria Óvoda 2012 szeptemberében kezdte meg működését, két vegyes életkorú csoporttal. Intézményünk - családi és lakóházas övezetben - frekventált helyen, egyedülálló, modern környezetben várja, jelenleg 6 vegyes életkorú csoporttal a hozzánk érkező gyermekeket.

Óvodánkban személyiségközpontú, egyéniséget tisztelő nevelést alkalmazunk. Legfontosabbnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekeket nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, esztétikus környezet vegye körül. Kiemelkedő szerepet tölt be nevelési programunkban a német-magyar kétnyelvű nevelés, a természettudományos, matematikai képességek fejlesztése, a jövő generáció érzékenyítése az informatika és a technika világára, valamint a sikeres iskolakezdésre való felkészítés. Arra törekszünk, hogy az egyéni képességeket szem előtt tartva minden gyermeket egyéni fejlődési ütemében képességeinek optimális szintjére fejlesszünk, hogy a gyermekből olyan aktív, cselekvőképes felnőtt legyen, aki testi és kommunikációs képességeire alapozva egészséges nyitottsággal, érdeklődéssel fordul embertársai és a szűkebb társadalom felé és így képes lesz eredményes, tevékeny életet élni.

Kétnyelvű óvodánk fókuszában egyértelműen a nyelvi nevelés áll, amelynek célja a másodnyelv iránti pozitív érzelmi viszony, a kommunikáció örömének kialakítása a gyermekben. Legfőbb célunk, egy beszédben/kommunikációban gazdag környezet biztosítása, melyben  a másodnyelv nem csak játékos módon kerül közvetítésre a gyermekek felé, hanem az azzal való napi érintkezés az óvodai élet mindennapi szituációiban valósul meg. Ápoljuk és fejlesztjük a magyar és a német kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat, s felkészítjük a gyermeket a másodnyelv minél zökkenőmentesebb iskolai tanulására.

Változatos óvodai programkínálatunk lehetővé teszi, hogy a gyermekek mindkét nyelven minél több saját, élményszerű tapasztalatot szerezzenek és ezáltal pozitív hozzáállás alakuljon ki bennük a matematikai és a természettudományos témák iránt, megismerkedjenek a mai digitalizált világ eszközeivel. Célunk olyan, a mai kor társadalma iránt nyitott, érdeklődő, bátor, mindig az újat, az izgalmasat kereső személyiség fejlesztése, amelyet az együttérzés, az egymásra figyelés, a segítőkészség, egymás és a másság elfogadása, tisztelete, szeretete, megértése jellemez.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Árpásiné Domán Mónika
Óvodavezető

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo