. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

Audi Hungaria Iskolaközpont Győr (AHS) – a találkozások iskolája

A győri Audi Hungaria Iskolaközpont a német-magyar találkozások iskolája, mely kiváló külföldi német iskolaként a külföldi német iskolák világméretű hálózatához tartozik. Ez azt jelenti: a diákok többsége magyar származású és gyakran csak az iskolában kezdi el a német nyelv tanulását. A képzés célja a felsőoktatási tanulmányokhoz szükséges érettségi megszerzése, mely kettős érettségiként („német nemzetközi érettségi“ és „magyar érettségi“) vagy „magyar nemzetiségi érettségiként“ (magyar érettségi a magyar nemzetiségi gimnáziumokban) nyerhető el. Ezen kívül, az érettségi megszerzését követően lehetőség van egy kétéves duális szakképzés elvégzésére, német minta alapján.

Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr tanulóinak döntő többsége magyar diákokból tevődik össze, a kis létszámú német és esetenként más anyanyelvű diákok mellett.

Az iskola képzési programja az óvodától az általános iskolán és gimnáziumon át a duális szakképzésig terjed. A tanórák a kultúrák találkozását lehetővé tevő tanítás keretén belül valósulnak meg.

A két kultúra találkozását magábafoglaló tanórákon nagy hangsúlyt fektet a tanári kar az érvényben lévő előírásokra és a két különböző nemzethez tartozó csoport szükségleteire. Már korán bevetésre kerülnek a problémákat feltáró eszközök, hogy alternatív képzési lehetőségeket kínáljon azon tanulók részére is, akik a német-magyar kettős érettségit megcélzó gimnáziumba vezető út nehézségeivel nem tudnak megküzdeni.

Intézményegységeink alapelvei

Annak érdekében, hogy e kétnyelvű iskolai képzés kihívást jelentő programját az általános iskolától, az érettségin keresztül a szakképzésig megvalósíthassuk, iskolánk megalkotta az alapelveit, melyek szem előtt tartását pedagógusaink kötelességüknek érzik.

Fejlesztjük a német nyelvet és kultúrát. Ezek képezik a tanítás és az egymással való érintkezés alapját.

  1. Ápoljuk és alakítjuk a német és magyar kultúra találkozását, és interkulturálisan együtt dolgozunk.
  2. Tanulóinkat a maguk sokféleségében és egyediségében, teljességében és különbözőségében értékeljük.
  3. Tanulóinkat tisztelettudó és toleráns társas viselkedésre, önálló és felelősségteljes tanulásra és cselekvésre neveljük.
  4. A tanórákon holisztikus módszerekkel közvetítjük a tudást és a kompetenciát, egy igényes és modern tanulási környezetben.
  5. Tanulóink teljesítményét következetesen, átláthatóan és igazságosan értékeljük.
  6. Egyértelmű szabályokat és értékeket határozunk meg, melyeket következetesen betartunk.
  7. Minden szinten nyílt és átlátható kommunikációra törekszünk azzal a céllal, hogy a teljes iskolai közösségben egy bizalmas együttműködés alakuljon ki.
  8. Olyan csapatnak tekintjük magunkat, amely intenzíven és szolidárisan dolgozik együtt a közös célkitűzések elérése érdekében.

(elfogadva a 2015.06.16-án a tantestületi értekezleten)  

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo