. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-
"Közös erővel az Audi Hungaria Iskolaközpont Győrért!"
 
A Szülői Szervezet feladatai és jogai 
A Szülői Szervezet kapcsolatot teremt az iskola és a szülők között. A Szülői Szervezet feladatait és jogait a közigazgatási törvény szabályozza. A Szülői Szervezet pl. olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel a szülők az érdekeik érvényesítése érdekében őt felkeresték.
Továbbá szülői adományok gyűjtésével, olyan beszerzéseket valósít meg, amelyet az iskola nem tudna kivitelezni. Minden iskolát érintő fontos ügyben tanácsadóként működik. Az elmúlt években a szülők jogai egyértelműen megfogalmazásra, a beleszólási jogok több területre kiterjesztésre kerültek.
A 2020/21-es tanévtől a Szülői Szervezet a PQM-Steuergruppe ülésein is képviselteti magát.
A Szülői Szervezet így most már például a tanári konferenciákon a fontos témákban állást foglalhat, valamint véleményét az egész tantestület elé terjesztheti. Az egyes osztályokban osztályképviselők kerülnek megválasztásra.

A Szülői Szervezet feladatai többek között:
  • a gyermekek szülei érdekeinek képviselete
  • a szülőknek lehetőséget adni informálódásra és véleménynyilvánításra
  • a szülők és a tantestület közötti bizalom elmélyítése
  • a szülők kívánságainak, felvetéseinek és javaslatainak megvitatása
  • a tanítás nélküli napról szóló döntés megvitatása
  • a taneszközök alkalmazásának megvitatása
  • egy gyermek eltanácsolásához vezető eljárásban való részvétel

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo