. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

top 2 2

Örömmel készült iskolánk Michael Breme az Audi Hungaria Zrt igazgatóság új elnökének fogadására, aki a keddi nap folyamán látogatta meg intézményünket. Elnök urat Németh Kinga  az Audi Hungaria Zrt Személyügyért és Szervezetért felelős igazgatósági tagja kísérte el.

A látogatás során az Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető Közlapítvány képviseletében Havassy Tünde Kuratóriumi elnök, Kauschitz Emil Kuratóriumi elnökhelyettes, Helmut Seiler Kuratóriumi megbízott vett részt a találkozón.  Az Audi Hungaria Iskolaközpontot  Andreas Gering főigazgató,  Dirk Lange, és Andrea Reincke Nyegran igazgatóhelyettesek képviselték.

Az intézmény bemutatása során Breme Úr az óvodavezető - Árpásiné Domán Mónika – segítségével bepillantást nyert a személyiségközpontú és képességfejlesztő óvodai programba, valamint  az általános iskola kompetencia fejlesztő robotika foglalkozásába. Itt Roman Scholz –  az általános iskola alsó tagozatának vezetője – számolt be a MINT program, és digitalizáció központú oktatásról, amely már a gyermekkor korai szakaszában nagy hangsúlyt fektet a természettudományok fontosságára és a problémamegoldó gondolkodás elsajátítására.

A gimnáziumban folyó munkáról, Dirk Lange, és Andrea Reincke Nyegran igazgató helyettesek tartottak rövid tájékoztatót. Hangsúlyozták, hogy gimnáziumi képzés során kiemelt fontosságot kap az anyanyelvi szintű nyelvi készségek elsajátítása, és a projekt alapú gondolkodásmód fejlesztése.

A program zárásaként a Közalapítvány elnöke, Havassy Tünde tartott prezentációt  az iskoláról, melyben a múlt eseményei mellett a jelen, és jövőbeni célokról is szót ejtett.

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo