. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

vzr 2023 22

Június 30.-án intézményünkben ünnepélyes keretek közt búcsúztattuk az érettségizett diákokat valamint a Szakképzési tagozat végzőseit. Az idei ünnepség a magyar hagyományoknak megfelelő ballagással egybekötött esemény volt.

A rendezvény kezdete előtt a két végzős osztály tanulói Andereya igazgató asszony valamint osztályfőnökeik kíséretében végigballagtak a virágokkal feldíszített iskolán, és búcsút vettek tantermeiktől. Közben a tornacsarnokban egybegyűltek egy óriáskivetítőn kísérhették figyelemmel a ballagó diákokat – zenei aláfestésként az eseményhez illő hagyományos és modern dalok csendültek fel.

A német és a magyar himnusz után iskolánk igazgatója, Anne Andereya asszony köszöntötte a meghívott vendégeket, a szülőket, a kollégákat, valamint az ünnepség főszereplőit, a végzős diákokat. Ünnepi beszédét az ilyen alkalmakkor szokásos gratulációval kezdte, méltatta az érettségi vizsgák eredményeit, visszatekintett a fiatalok iskolai pályafutására és kitekintett az előttük álló időszakra, ami minden bizonnyal más lesz, mint az eddigi életük, akár forradalmian másnak is nevezhető. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy az igazgató asszony beszédében elhangzott bevezetőt mesterséges intelligencia készítette.

Andereya asszony kiemelte, hogy minden generációnak meg kell szokni a jelenkor pozitív vívmányait és azokat okosan kell hasznosítani. A mostani végzősöknek a mesterséges intelligenciával kell megbarátkozni. „Önök megkapták az új tartalmak értelmezéséhez valamint az ismeretek és készségek gyors elsajátításához szükséges módszertani eszközöket.“

Ebből kifolyólag az igazgató asszony biztos abban, hogy az érettségizett diákok gond nélkül fogják majd hasznosítani a mesterséges intelligenciát olyan területeken, amelyeken összetett feladatokat a jövőben lényegesen gyorsabban tudnak megoldani.

A kétnyelvű német-magyar tagozat érettségiző diákjai az iskola első évfolyamaként tettek Német Nemzetközi Érettségi-vizsgát (DIA = Deutsches Internationales Abitur). A sikeres prezentációs vizsgával bizonyították, hogy képesek tudományos módszerekkel dolgozni. A nemzetközileg elismert Német Nemzetközi Érettségi bizonyítvánnyal a világon bárhol nyerhetnek egyetemi felvételt.

Anne Andereya igazgató asszony beszédét köszönő szavakkal zárta, háláját fejezvén ki a tantestület és a szülők felé, akik nagy mértékben járultak hozzá, hogy a gyermekek magabiztos fiatalokká váljanak és felsőoktatási tanulmányaikhoz, valamint szakmai pályafutásukhoz megfelelő felkészítésben részesüljenek. Igazgató asszony a legjobbakat kívánva egy Charles Dickens idézettel búcsúztatta az érettségizett diákokat. „A világ azoké, akik önbizalommal és jó humorral felvértezve indulnak el meghódítani.”

A budapesti Német Nagykövetség jókívánságait Julia Gross nagykövet asszony személyesen tolmácsolta. Mind az érettségizett diákoknak, mind a szakképzési tagozat végzőseinek gratulált a sikeres vizsgákhoz a legjobbakat kívánva további életútjukhoz. A nagykövet asszony többek között bíztatta fiatalokat, hogy a jövőben ők alakítsák a világot és azon fáradozzanak, hogy a Magyarország és Németország közötti kölcsönös megértés és szimpátia fennmaradjon, vagy talán még erősödjön.

A Német Kultuszminiszteri Konferencia vizsgaelnöke, Heidrun Forßbohm asszony, szintén gratulált az érettségizett diákoknak a fantasztikus eredményekhez és bátorította őket, hogy továbbra is maradjanak érdeklődőek és mindig lelkesedjenek újdonságokért.

Az érettségizettek búcsúbeszéde után következett a kimagasló teljesítményekért járó díjak átadása. Az Audi Hungaria Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumi díját idén Hegyi Anna 12.c osztályos tanulónak itélték oda. A 200.000 Forintos díjat Kauschitz Emil, a kuratórium elnökhelyettese adta át, méltatva a díjazott kimagasló tanulmányi teljesítményét és példamutató személyiségét.

Az érettségi és nyelvvizsga bizonyítványok átadása után Anja Schmiedel-Paul, Szakképzésért felelős vezető, búcsúztatta az „Idegennyelvű ipari és kereskedelmi technikus“-képzés ötödik végzős évfolyamát. Mindenkinek szívből gratulált a sikeresen letett vizsgákhoz, minden egyes tanulót személyes szavakkal méltatott és minden jót kívánt nekik.

Az ünnepség hivatalos programját több zenei produkció szinesítette, és az iskola zászlajának átadása, valamint az Európa-himnusz zárta.

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo