. - - -
01 / 04

v

.

-

02 / 04

v

-

-

-
03 / 04

v

-

-

-
04 / 04

v

-

-

-

Párbeszéd

Számunkra fontos a képzésben részt vevő tanulóinkkal történő kapcsolattartás. Emiatt rendszeresen szervezünk párbeszédet az üzleti élet, a politika és a társadalom jelentős személyiségeivel egyenértékű félként. A tanulók részt vesznek a témaválasztásban és a meghívott vendégek kiválasztásában. Bíztatjuk tanulóinkat a korunk témáival és érdekes életrajzaival való foglalkozásra, valamint arra, hogy vállalják a felelősséget a szakmai és a magánéletükben önmagukért és másokért és felelősségteljesen cselekedjenek.

Intézményünkben a találkozások iskolájának különleges jellegéből adódóan a kultúrák találkozása és a közöttük történő párbeszéd is különösen fontos.

Idegennyelvek

Tanulóinknak lehetőségük van – eddigi nyelvtudásukra építve – gazdasági angol nyelvvizsga megszerzésére, elsősorban az üzleti/ipari területre összpontosítva. Ennek keretében letehetik a közös európai referenciakeret alapján a tudásszintjüknek megfelelő vizsgát angol üzleti nyelven az iparra összpontosítva.

Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Rheinland-Pfalz Szövetségi tartomány Oktatási Minisztériumával, amelyen keresztül tanulóink megszerezhetik a németországi Kultuszminiszteri Konferencia angol nyelvvizsga bizonyítványát. A németországi Kultuszminiszteri Konferencia angol nyelvvizsga bizonyítványa Magyarországon is hivatalos akkreditációt kapott. 

Nagyon köszönjük a nemzetközi duális szakképzésben végzett munkánkhoz nyújtott támogatást.

Tanácsadás

A szakmai cselekvőképesség a jól megalapozott szakmai kompetencia mellett magas fokú önmotivációt és önreflexiót is igényel. Ezért a szakképzésben részt vevő tanulók részére minden félév közepén – novemberben, ill. márciusban – lehetőséget nyújtunk egyéni tanácsadásra és fejlesztési elbeszélgetésekre. Ezzel az állandó intézményi támogatással szeretnénk hozzájárulni diákjaink egyéni fejlődéséhez.

Találkozások

A szakképzésben részt vevő diákjainknak lehetőséget kínálunk német nyelvterületen történő egyéni interkulturális tapasztalatszerzésre. Az első képzési év után diákjaink négyhetes nyári gyakorlatot töltenek szakképző partnereink németországi, ill. ausztriai telephelyein. Diákjaink a nyári gyakorlat során elmélyíthetik az első képzési év alatt szerzett szakmai tudásukat, ugyanakkor lehetőségük nyílik német nyelvtudásuk továbbfejlesztésére.

Hálás köszönet szakképzési partnervállalatainknak támogatásukért.

Tanulóink számára természetesen az intézményen belül is adunk lehetőséget interkulturális találkozásokra: Egyrészt a Németországból hozzánk érkező tanárok révén, másrészt pedig együttműködési megállapodást kötöttünk az Erlangen-Nürnberg-i Friedrich-Alexander Egyetem Gazdaságtudományi Karával, ahonnan hallgatókat szakmai gyakorlatra közvetítenek hozzánk.

Csapat 

Diákjaink szociális kompetenciájuk fejlesztése érdekében a kereskedelmi szakképzés első évének kezdetén egy többnapos, tapasztalatorientált csapatépítő tréninget teljesítenek.

Tanulóinkat a képzés folyamán különböző szak- és projektcsapatokban végzendő feladatokra szeretnénk felkészíteni, amelyek jövőbeni munkakörnyezetükre, Győr környéki autóipari partnervállalatainknál jellemzőek.

A csapatépítő tréning keretében tanulóink lehetőséget kapnak saját határaik megismerésére és akár azok átlépésére, ezen felül gyakorolhatják a felelősségteljes cselekvést, mind egyénileg, mind csapaton belül is.

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo