. - - - - -
01 / 06

v

.

-

02 / 06

v

-

-

03 / 06

v

-

-

04 / 06

v

-

-

-
05 / 06

v

-

-

-
06 / 06

v

-

-

-

Tanári kar

Team 21 22 final

 

Diákparlament

IMG 0957

A diákparlamenti üléseken a 2-4. osztályok képviselői megvitatják a közösségi ügyeket és tanácskoznak a közös iskolai életről.

Ülések: három havonta.
Demokratikus támogatás/vezetés: Villö Györffy

 

Ami kiemel bennünket:

 • a magyar-német találkozások iskolájaként közös programokat szervezünk és a kapcsolatainkat ápoljuk
 • magyar és német gyerekek egy osztályközösségben együtt tanulnak és közösen szereznek élményeket
 • német és kétnyelvű magyar tanárok részben team-teaching módszerrel tanítanak
 • tantárgyakat összefogó, témaközpontú és differenciált oktatást folytatunk
 • digitális oktatási módszerek tableten minden évfolyamon
 • az oktatás minden tantárgy esetében német nyelven folyik a németországi Baden-Württenberg tartománya tanterve alapján, kiegészítve a magyarországi Nemzetiségi Tanterv tartalmaival
 • a magyar nyelv és irodalom oktatása anyanyelven, a magyar tartalmi szabályozók (NAT) szerint folyik
 • párhuzamos, többnyelvű írás-, olvasástanítás minden gyermek részére német anyanyelvű gyerekek fejlesztése a magyar gyerekek anyanyelvi óráival párhuzamosan folyik
  • megkönnyítve a németországi iskolarendszerbe való visszatérésüket
 • egész napos nevelési és oktatási koncepció: a tanítási órák, a tanulószoba és a pihenő idő egyenletesen kerültek elosztásra a nap folyamán (nincsenek házi feladatok)
 • délutánonként szakköri kínálat

Audi GS Final 2021

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo