Szülői szervezet

 

"Közös erővel az Audi Hungaria Általános Művelődési Központért!"

A Szülői Szervezet feladatai és jogai
A Szülői Szervezet kapcsolatot teremt az iskola és a szülők között. A Szülői Szervezet feladatait és jogait a közigazgatási törvény szabályozza. A Szülői Szervezet pl. olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel a szülők az érdekeik érvényesítése érdekében őt felkeresték.
Továbbá szülői adományok gyűjtésével, olyan beszerzéseket valósít meg, amelyet az iskola nem tudna kivitelezni. Minden iskolát érintő fontos ügyben tanácsadóként működik. Az elmúlt években a szülők jogai egyértelműen megfogalmazásra, a beleszólási jogok több területre kiterjesztésre kerültek.
A 2020/21-es tanévtől a Szülői Szervezet a PQM-Steuergruppe ülésein is képviselteti magát.
A Szülői Szervezet így most már például a tanári konferenciákon a fontos témákban állást foglalhat, valamint véleményét az egész tantestület elé terjesztheti. Az egyes osztályokban osztályképviselők kerülnek megválasztásra.

A Szülői 
Szervezet feladatai többek között:
  • a gyermekek szülei érdekeinek képviselete
  • a szülőknek lehetőséget adni informálódásra és véleménynyilvánításra
  • a szülők és a tantestület közötti bizalom elmélyítése
  • a szülők kívánságainak, felvetéseinek és javaslatainak megvitatása
  • a tanítás nélküli napról szóló döntés megvitatása
  • a taneszközök alkalmazásának megvitatása
  • egy gyermek eltanácsolásához vezető eljárásban való részvétel
  • részvétel a PQM-Steuergruppe ülésein

A Szülői Szervezet 2020/21-es nevelési ill. tanévre megválasztott tagjai:
Óvoda: Pálfi Boglárka Etelka
Alsó tagozat 1-4: Brigitta Eder, Jánosi Lindroos Caroline
Felső tagozat 5-8: Kovácsné Maráczi Ilona
Gimnázium: Kovácsné Maráczi Ilona
Német felső tagozat: Hülya Altindal
Német gimnázium: Hülya Altindal
A Szülői Szervezet elnöke: Kovácsné Maráczi Ilona

A Szülői Szervezetet az osztályképviselők választják meg egy évre. A tagság a hivatali idő lejártával, a gyermek intézményt történő elhagyásával, a tisztségről történő lemondással vagy a Szülői Szervezet feloszlatásával ér véget.
A Szülői Szervezet megbízatása - a
mennyiben a tagok beleegyeznek -  automatikusan folytatódik a járványhelyzet alatt is.

A Szülői Szervezet ülésein készült jegyzőkönyvek itt megtekinthetőek:
2021.06.17.
2021.05.27.
2021.03.13.
2021.02.17.
2021.01.31.
2020.11.27.
2020.10.01.