szakképzés_tanácsadás¡

 

szakképzés_tanácsadás¡ önmotiváció_önálló felelősségvállalás_önreflexió
 
A szakmai cselekvőképességhez a jól megalapozott tudás mellett szükséges a magas fokú önmotiváció és önreflexió is. Ebből kifolyólag a szakképzési tagozat diákjai számára iskolai felkészítésük során minden félév közepén (novemberben, ill. márciusban) lehetőséget nyújtunk egyéni tanácsadásra és fejlesztési elbeszélgetésekre. Ezzel az állandó intézményi támogatással szeretnénk hozzájárulni diákjaink egyéni fejlődéséhez.
A tanulók egyéni tanácsadások keretében reflektálhatnak az iskolában és a szakképzési vállalatnál történő elméleti oktatással, illetve a gyakorlati tapasztalattal kapcsolatos előrehaladásukra.
Ennek érdekében a tanácsadó oktatóval egyeztetnek önállóan választott jövőbeni fejlődési és tanulási célokról, úgy az iskolában, mint a vállalatoknál történő képzésre vonatkozóan.
A duális képzés folyamán az egyéni tanulási folyamatok kialakítása mellett a közös beszélgetések lényeges része a képesítés megszerzése utáni további tanulási lehetőségek és életutak előkészítése is.
A résztvevő oktatók ebben a folyamatban a „tanácsadó – kísérő – ösztönző – struktúráló szerepét töltik be. A tartalmi kialakítás túlnyomórészt a diákok saját felelőssége.