Pedagógusaink üzenetei

 

Mit jelent számomra az Audi Hungaria ÁMK közösségéhez tartozni.

 

 

 A felső tagozat/gimnázium és
a szakképzési tagozat vezetősége
Tálos Kata, Dirk Lange, Anja Schmiedel-Paul

A nagy utazás...
Azok egyikeként, akik számára már-már történelmi áttekintés adatott meg, úgy tekintek vissza az elmúlt tíz évre, mint a reneszánsz korának nagy felfedezői. Voltak ismereteim arról, hogyan működik egy iskola, vízióim is voltak arról, milyennek kellene lennie, de az, hogy hogyan építsünk fel egy egészen speciális követelményprofillal rendelkező iskolát úgyszólván a semmiből, nos, ez már minden érintett számára nagy kihívás volt. Az utazás az első iskolai bútorainkat Németországból szállító három teherautó kipakolásával indult, egyfajta team-(body-)building formájában, ahol nagy szerepet kapott az improvizáció és a logisztikában való jártasság, és egy csúcsmodern és teljesen berendezett iskolaépület átadásával ért véget. Összességében mindez egy rendkívüli fejlődés volt, mely nem volt mentes akadályoktól és újra tervezésektől, de ugyanakkor folytonos örömforrás is volt a diákjainknak köszönhetően, akik itt voltak/vannak velünk és nagy szorgalommal tanultak/tanulnak. És volt valami, ami számomra soha nem hiányzott: a felfedezők hite abban, hogy a hőn vágyott partokra, melyek a tanulókat és a nevelőket egy élhető jövőbe vezetik, biztosan el fogunk jutni.

Neugebauer Gábor

Alexander Regel videóüzenete

Jubileumi gondolatok
Hogy miért is különleges számomra, hogy az Audi Hungaria ÁMK-ban dolgozom?
Elsősorban azért, mert itt különleges EMBEREK vesznek körül. Emberek, akiktől MINDEN NAP valami értékeset kapok, s akiknek én is adni tudok.
Hogy mit is?
Tudást, törődést, figyelmet, támogatást. És persze SZERETETET …….. sok-sok szeretetet! 

Mert itt a jó munkához minden adott. 
Mert itt mindig vannak CÉLOK s a célokhoz UTAK. 
Mert itt tényleg a DIÁK a legfontosabb.
Mert a problémákra is EGYÜTT keressük a megoldást. 
Mert nem SZÉTHÚZUNK, hanem ÖSSZETARTUNK. Akkor is, ha néha nehéz. 
Mert ITT érzem, hogy SZÁMÍTANAK rám,  s igyekszem bizonyítani is, hogy SZÁMÍTHATNAK rám!
Mert itt MINDEN NAP születik valami jó dolog!
És mert az a LEGJOBB,  hogy ennek ÉN is részese vagyok!

Szilágyiné Sinkó Zsuzsa
 

Hogy kerül egy pécsi tanárnő Győrbe...
Dörnyeiné Szabó Krisztina

Jubileumi köszöntő
Mikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen köszöntőt írjak az Audi Hungaria ÁMK számára, elsőként a méhkas képe villant be. Hiszen nálunk csakugyan csak úgy nyüzsögnek a szorgos méhecskék, azaz diákok, akiknek tanulás iránti lelkesedését és kitartását kezdetektől meglepetéssel konstatálom, hiszen egy német város peremkerületi gimnáziumából érkeztem, ahol a műveltségnek más presztízse volt. Azért itt most szívből köszönetet szeretnék mondani tanulóinknak; ez olyan dolog ugyanis, ami nem pusztán megkönnyíti egy tanár életét, de munkájának értelmet és örömet is ad neki. Hát a méz?: az itt a minden szakmai és szakmán túl nyúló kompetencia eredménye, még ha ezzel az „édes“ jelző nem is egykönnyen hozható közös nevezőre. Nagyon is jól illik azonban a vágyott jövő képéhez, ami mindezeknek az erőfeszítéseknek értelmet ad (nemcsak a tietekének, de szüleitekének, tanáraitokénak és mindazoknak, akik az iskola létrejöttét, mint olyat egyáltalán lehetővé tették!!!), egy jövőéhez, amelyben fontos részt kell kapnia a kihívásokkal teli munkának és a jó jövedelemnek. Talán különösen hat, de néha mégis hiányolom egy kicsit az ellentmondás szellemének erőteljesebb megnyilvánulását, amikor kényes társadalmi kérdésekben lehetőség volna a mainstream-mel szemben kritikus álláspontot megfogalmazni – mint a méhecskék, akik néha visszafelé repülnek („mmüz mmüz “).

Dirk Lange 

Miért különleges számomra, hogy az Audi Hungaria iskola közösségének tagja vagyok?
Itt az európai szellemiség a magyar és német képzési tartalmak kombinációja révén a legmagasabb szinten válik megélt gyakorlattá. A német és magyar érettségi bizonyítvány megszerzésével végzőseink előtt megnyílik annak lehetősége, hogy az egyetemi és főiskolai tanulmányaikat egész Európában folytathassák.
Én második éve tanítok az Audi Hungaria ÁMK-ban és kezdettől fogva jól érzem magam. Különleges értékként élem meg a tanári karon belüli nagyon jó együttműködést és a diákok udvariasságát. Mint matematika és fizika szakos tanárt, a fizika szaktanterem kiemelkedő műszaki felszereltsége tölt el lelkesedéssel. Ez az alapja annak, hogy a diákok természettudományos érdeklődését kísérletek révén felkeltsük és bennük a kívánatos gondolkodásmódot és munkamódszereket kifejlesszük. Nekem, született zwickauiként, természetesen különleges kapcsolatom van az Audival, hiszen szülővárosomban ringott az Audi bölcsője.

Dr. Markus Berndt

Kedves Audi Hungaria ÁMK!
Szívből gratulálok tizedik születésnapod alkalmából! Nagy örömmel tölt el, hogy már 5 éve részese vagy az életemnek. Kívánok még további sikeres évtizedeket, valamint minden elképzelhető jót a jövőben.

Szabó Mátyás

Miért különleges számomra, hogy  az Audi Hungaria Iskolában dolgozom?
Mert rendkívül motiváló, hogy sokoldalúan képzett, alaposan felkészült kollégák vesznek körül, akiktől folyamatosan tanulhatok, ezáltal én is egyre jobb lehetek.
Remélem, még sokáig  tagja lehetek az Audi iskola tanári közösségének.

Könczölné Fazekas Edit


"Remek gyerekek, remek iskolai közösség,
innováció, kooperáció, tisztelet,
struktúrák, perspektíva váltás, jövőkép"
- az Audi Hungaria ÁMK-ban eltöltött 5,5 évemet legjobban ezekkel a szavakkal tudom jellemezni.

Deé-Kovács Katalin


Sok minden van, amit szeretek ebben az iskolában: magas szintű szakmaiság, mindig új kihívások, izgalmas feladatok, állandó fejlődési lehetőség, interkulturális kapcsolatok, barátok, támogató kollégák, és nem utolsó sorban azok a kiváló tanulók és nagyszerű fiatal emberek, akikkel van szerencsém évről évre együtt dolgozni az előkészítő osztályban!

Veszpréminé Horváth Dóra

 

Miért különleges számomra, hogy az Audi Hungaria iskolában dolgozom?

Komoly munka részese lehetek.
Ünnepeinket közösen élhetjük át.
Láthatom tanítványaim hosszú távú fejlődését az érettségiig.
Önálló ötleteimet megvalósíthatom.
Napról napra fejlődhetek.
Legjobb kollégáktól tanulhatok.
Együttműködő tantestület része lehetek.
Gondosan megtervezett jövőképű intézmény biztonságát élvezhetem.
Egyéni teljesítményemet anyagi megbecsüléssel is jutalmazzák.
Szép, modern környezetben dolgozhatok.

Berkesné Virág Judit


Miért különleges számomra, hogy az Audi Hungaria ÁMK-ban dolgozom…?

…, mert minden nap pozitív légkör fogad, sokat nevetünk és legyen bármilyen gond, arra megoldást találunk.
…, mert az iskola lehetővé teszi a szakmai kiteljesedést és fejlődést.
…, mert egy összeszokott csapat hasznos és pozitív tagja lehetek.
…, mert boldogan jövök munkába.

Rétfalvi Gergely