Pedagógiai minőségmenedzsment

 

Pedagógiai minőségmenedzsment (PQM) - Definíció

Egy jó iskolában hatékony tanítás zajlik, amely a diákokat hosszú-távon az általuk választott vizsgára készít fel. Tanuló és tanár egy olyan iskolával azonosul(hat), ahol a mindennapokat az iskolai közösségben aktívan formálhatják és ahol teret kapnak az egyéni fejlődés számára.

A pedagógiai minőségmenedzsment  (PQM) feladata, hogy az iskola minőségét a fent említettekben biztosítsa és tovább fejlessze. Az Audi Hungária Iskolára, a jelenleg 142 Német Külföldi Iskola tagjaként, „Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für Deutsche Schulen im  Ausland”[1] kötelező érvényűek, illetve az iskola belső és külső értékelésénél ezeknek a kereteknek kell megfelelnie.

Célkitűzéseink

2018-2019-es tanév

Az idei tanévben az Audi Hungaria ÁMK számára az egyik legfontosabb célkitűzés az iskolára szabott „Feedback-kultúra” megalapozása. Az októberi Pedagógiai napnak ezért az intézmény tanárai az iskolai feedback (visszajelzés) hasznosságáról és alkalmazásáról tájékozódhattak. A pedagógusok munkacsoportokban tanulói, szülői, és tanári kérdőíveket dolgoztak ki.
A tanári közösség, ahogyan az elmúlt években is, mint „professzionális tanulóközösség” definiálja magát. A tanárok számos, a kooperatív tanuláshoz, a német nyelvű szakórákhoz vagy a kompetencia alapú tanításhoz szervezett, iskolán belüli továbbképzésen vehetnek rendszeresen részt. Továbbá az ún. kollegiális hospitációk (óralátogatások) keretén belül a tanultakat gyakorlatban is kipróbálhatják.
A Diákönkormányzat az elmúlt években elnyerte végleges „nagyságát” és helyét az iskolai életben, feladatait egyre önállóbban képes végrehajtani, persze a két, diákok által választott és bizalmat kapott, tanár támogatásával.
Az iskolavezetés és a tanári kar nagy hangsúlyt fektet egy eredményes és nyílt együttműködésre a szülőkkel. Intézményünk főigazgatója a szülői munkaközösséget ezért rendszeresen meghívja egyeztetésekre.
A 2019-2020-as tanév kezdetén iskolánkra a németországi ”Szövetségi-tartományi-ellenőrzés” (Bund-Länder-Inspektion) vár. Az inspekció előkészítésének koordinálásával a Steuergruppe (irányító csoport) a megbízott, ezáltal terjedelmes feladatot kell ellásson.