Német nemzetiségi média

 

Rendhagyó hon- és népismeret órán vettek részt november végén iskolánk 10.C és 11.C osztályos tanulói. A téma a magyarországi német nemzetiségi média volt, amelyről meghívott vendégünk, Erdei Krisztián, újságíró tartott interaktív előadást a diákoknak.
 
 
 
Az óra első felében a média fogalmával és típusaival ismerkedtek meg a tanulók.
Hazánkban a nyomtatott sajtótól, a rádió- és televízióműsorokon át, a különböző internetes platformokig minden lehetséges fórumon képviseltetik magunkat a magyarországi németek, amelyeket az előadó részletesen be is mutatott a fiataloknak.
 
 
 
A tanóra további részében a hír fogalma és műfaji sajátosságai volt a téma. A diákok ki is próbálhatták újságírói vénájukat: egy-egy nemzetiségi újságcikkből kellett rövid, néhány mondatos hírt írniuk.
 
 
Az osztályok nagy érdeklődéssel fogadták a programot és lelkesen vettek részt a feladat megoldásában is.