Köszöntő

 

A 2020/2021-es tanév kezdetén sok szeretettel köszöntöm az iskolaközösség minden tagját és az Audi Hungaria ÁMK honlapjának minden kedves látogatóját!

Az Audi Hungaria ÁMK a német-magyar találkozások iskolájaként immáron 10 éve szerves része Győr oktatási palettájának.
Intézményünk a 2019/2020-as tanévben elnyerte a „Kiváló külföldön működő német iskola“ címet, és része a világszerte több mint 140 külföldön működő német iskolát számláló hálózatnak. Ezen intézmények a Német Szövetségi Köztársaság támogatásával a német nyelvért és kultúráért tevékenykednek.
Az óvodától az alsó/felső tagozaton és a gimnáziumon keresztül a szakképzési tagozatig jelenleg több mint 700 gyermek és fiatal látogatja képzési központunkat, ahol érettségit és szakmai végzettséget is szerezhetnek.
Diákjaink – a legkisebbektől a (majdnem) felnőttekig – szisztematikusan felépített, a szaktantárgyak oktatásába integrált német nyelvi fejlesztésben részesülnek. Mindezt modern oktatási környezetben, minden tantárgy oktatását magas szinten lehetővé tevő, kitűnő technikai felszereltséggel rendelkező tantermekben valósítjuk meg.
Az oktatás német nyelven, német tantervek alapján zajlik, de tanulóink a németországi rendszernek megfelelő érettségi mellett magyar érettségi vizsgát is tehetnek. A magyar rendszer szerinti érettségire magyar nyelv és irodalom, történelem, valamint biológia és kémia tantárgyakból magyar nyelvű felkészítésben részesülnek. A német diákok a magyar nyelvet és kultúrát a magyar mint idegennyelv órákon ismerhetik meg.
A történelem oktatása alapvetően német nyelven zajlik.
Az Audi Hungaria ÁMK-ban egy az óvodától a gimnáziumi érettségiig ívelő, a természettudományok népszerűsítésére irányuló innovatív koncepció került bevezetésre, amely a gyermekek és fiatalok természetes kíváncsiságára, tudásvágyára és versenyzési kedvére épít. A koncepció a „MINT“ elnevezést kapta (németül: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, tehát matematika, informatika, természettudományok, műszaki ismeretek). A MINT-koncepció magyar nyelvű változata is hamarosan elérhető lesz az iskola honlapján, addig szíves türelmüket kérjük.
Tehetséges diákjaink művészi alkotásai modern iskolaépületünk folyosóit díszítik.
Szeretettel hívom Önöket, hogy böngésszenek iskolánk honlapján, s így nyerjenek egy első, virtuális bepillantást iskolánk életébe.
További, személyes kérdéseik esetén szívesen állunk rendelkezésükre. A jelenlegi helyzetben elsősorban telefonon és/vagy e-mailben keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:
  • Titkárság alsó tagozat (1-4. o.): +36 96 511-032
  • Titkárság felső tagozat/gimnázium (5-12. o.): +36 96 510-646
  • e-mail: info@audischule.hu
Szívélyes üdvözlettel:
Corinna Wesche
Főigazgató
Győr, 2020. szeptember 1.