szakképzés_párbeszéd*

 

Általános információk a rendezvénysorozathoz:

bb_párbeszéd*kompetencia_jövő_felelősség

bb_ A rendezvénysorozat keretében a szakképzési tagozat diákjait szeretnénk megszólítani és lehetőséget kínálni nekik, hogy részt vegyenek egy folyamatos párbeszédben, valamint a témák, ill. a meghívott előadók kiválasztásában, ezáltal közösen alakítva a rendezvénysorozatot.

_párbeszéd* Lehetővé tesszük diákjaink számára, hogy egyenlő felekként folytassanak eszmecserét a gazdasági, társadalmi és politikai élet érdekes szereplőivel. A rendezvénysorozat új impulzusokat hívatott adni. Íly módon szeretnénk segíteni mind a diákok közötti párbeszédet, mind a diákjaink és a „külvilág“ közötti eszmecserét, ezáltal új világszemléletet kínálva. Intézményünkben a találkozások iskolájaként, sajátos jellegünk miatt, a kultúrák találkozásának és a közöttük zajló párbeszédnek is különleges szerepe van.

*kompetencia_ A szakképzési tagozaton diákjaink gyakorlati szakmai kompetenciáit fejlesztjük mind a tanórákon, mind más intenzív oktatási események alkalmával, amelyeken minősített szakértők adnak új impulzusokat, egyéni fejlődési célokat valamint jövőbe mutató karrierutakat vázolnak fel. 

_jövő_ Diákjainknak lehetőséget kínálunk, hogy érdekes – német és magyar – külsős személyekkel ismerkedhessenek meg. A találkozások keretében egyrészt lehetőségük nyílik jelenlegi szakmai tevékenységük értékelésére, másrészt fontos impulzusokat és konstruktív ötleteket kaphatnak szakmai, valamint magánéleti jövőképük kialakításához. 

_felelősség Arra bíztatjuk diákjainkat, hogy foglalkozzanak napjaink közéleti témáival, érdekes karrierutakkal, ezáltal elsajátítva a felelősségteljes gondolkodást és viselkedést, mind szakmai, mind magánéletükben.

A rendezvénysorozatot Marco Reich, az Audi Akademia Hungaria vezetője 2017. december 14-én nyitotta meg „A duális szakképzés többletértéke az autóipar kihívásai tükrében“ című előadásával. Az előadó bemutatta az autóipar aktuális és jövőbeni kihívásait, valamint sokféle, a témakörhöz kapcsolódó impulzussal és ötlettel látta el a diákokat. Végül bátorította tanulóinkat, hogy tegyék azt ami érdekli őket, viszont azt tegyék jól.

A sorozat keretében elsőéves diákjaink számára minden félévben egyszer szervezünk egy érdekes előadást.