PQM - Steuergruppe

 

A "Steuergruppe“ irányít, az iskola adja meg az irányt.

A Steuergruppe – irányító csoport – feladata az intézmény pedagógiai fejlesztésének koordinálása és a tanári kar célravezető támogatása a kidolgozott intézkedések megvalósításában.
A második félév elején intézményünk irányító csoportját szerkezetileg átalakítottuk: Ezután a csoportban az Audi Hungaria ÁMK különböző tagozatai képviseltetik magukat – óvoda, alsó és felső tagozat, gimnázium. További állandó tagok az iskolavezetés mellett a diákönkormányzat, a szülői szervezet valamint a fenntartó elnökségének képviselői.
Az irányítócsoport tagjai rendszeresen, 4-6 hetente üléseznek.

Az új Steuergruppe nyitóértekezlete 2020. február 20-án.
 

A "Steuergruppe" jelenlegi tagjai:
Abonyi Barbara – “Steuergruppe”, pedagógiai minőségfejlesztési megbízott
Wesche Corinna – főigazgató
Seiler Helmut – a fenntartó elnökségi megbízottja
Árpásiné Domán Mónika – óvodavezető
Kovácsné Maráczi Ilona – a szülői szervezet tagja
Kovács Kitti – diákönkormányzati tag, diákelnök
Páli Ildikó – pedagógus – alsó tagozat
Szilágyiné Sinkó Zsuzsanna – pedagógus – felső tagozat
Kerstens-Mönch, Karin Monika – felső tagozat, gimnázium