. - - - -
01 / 05

v

.

-

02 / 05

v

-

-

-
03 / 05

v

-

-

-
04 / 05

v

-

-

-
05 / 05

v

-

-

-

Újdonságok az Audi Hungaria Iskolaközpontban

2022.09. Audi vadnyit 28

A 2022/23-as évnyitó ünnepség az Audi Hungaria Iskolaközpont hagyományai szerint, a német és a magyar himnusszal kezdődött. Ezt követően intézményünk új vezetője, Anne Andereya asszony köszöntötte az iskolaközösséget, és örömét fejezte ki annak láttán, hogy a tanulók, testvérek, szülők, valamint a munkatársak mellett a politikai és gazdasági szféra számos szereplője is elfogadta a meghívást.

Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány részéről Havassy Tünde kuratóriumi elnök üdvözölte a jelenlévőket. Beszédében ismertette az iskola életében bevezetett újdonságokat: A német kultuszminiszteri konferencia (KMK) által elismert külföldön működő német iskolaként megújult képzési koncepcióval indul az új tanév, ennek keretében az oktatás minden évfolyamon a német előírásoknak megfelelően folyik. A nyári szünet ideje alatt a fenntartó támogatásával jelentős beruházások indultak, mint például a zöldterületek öntözőrendszerének kiépítése, amelynek első üteme már befejeződött. A továbbiakban hamarosan elkészül a fedett kerékpártároló és a kültéri tanterem, valamint befejeződik a SchulCafé építése, amely közösségi térként fog szolgálni tanulók, tanárok és szülők részére. Havassy Tünde elnök asszony biztosította az iskola közösségét a fenntartó aktív támogatásáról és sikeres tanévet kívánt, melyet remélhetőleg jelenléti oktatással tudunk teljesíteni.

Andereya igazgató asszony beszédében hangsúlyozta, hogy egy új tanév a legtöbb érintett számára egy újrakezdéssel és változással jár. A tanévkezdés egyfajta irányváltást, új célkitűzéseket jelent. Mindenekelőtt az elsősöket köszöntötte és vidám iskolakezdést, izgalmas élményeket, örömteli tanulást és kedves osztálytársakat kívánt nekik. Főigazgató asszony az intézmény többi új tanulójának szintén szerencsés kezdést és sikeres tanévet kívánt.

Andereya asszony az iskolában zajló magas színvonalú oktatás garanciájaként az elkötelezett tanárikart nevezte meg, hiszen ők állnak az intézmény céljai mögött és töltik meg élettel a német-magyar találkozások iskoláját. Mielőtt sor került volna az új pedagógusok köszöntésére, a főigazgató asszony külön köszönetet mondott a fenntartó nagyvonalú támogatásáért, amely által biztosított az iskola zökkenőmentes működése.

A korábbi nagycsoportos óvodások bemutatója után az osztályfőnökök, a német hagyományoknak híven, átadták a „Schultüte“-ket az első évfolyam tanulóinak.

Az ünnepség végén iskolánk főigazgatója hivatalosan is megnyitotta a 2022/23-as tanévet és az egész iskolaközösségnek élményekben gazdag, sikeres és egészséges tanévet kívánt. Az esemény az európahimnusszal zárult.

 

wda Logo zfa logo  KMK rgb  schulen parner logo