Építkezés

 

 
 
Letöltések:
 
Projekt címe: A német nyelvű és német nemzetiségi nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben
 
Projekt azonosítója: NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001
 
A projekt célja: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány, mint az Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményfenntartója és üzemeltetője a 2014-2015-ig terjedő időszakban jelentős infrastrukturális beruházást hajt végre az intézmény győri feladat ellátási helyén. A projekt az iskola átfogó infrastrukturális fejlesztését célozza. Ennek eredményeképp a rendelkezésre álló épületek egy részének korszerűsítése, valamint új épületrészek kialakítása és a teljes terület igényes, esztétikus átalakítása valósul meg.
Projektgazda: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
A projekt hosszú és rövid távú céljai: A német nyelvi és német nemzetiségi oktatás iránt mutatkozó igény általános iskolai és gimnáziumi szinten történő kielégítésének érdekében az MNÁMK Közalapítvány által üzemeltetett győri óvoda és iskola infrastrukturális fejlesztésének célja egy hosszú távú és fenntartható, a XXI. század igényeinek megfelelő oktatási környezet megteremtése a közszolgálati feladatok ellátásának érdekében.
A projektben megvalósuló tevékenységek célja - az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva - az oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentése, az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, valamint a minőségi oktatáshoz való, kirekesztés nélküli hozzáférés biztosítása. Cél, hogy a tervezett 450 fős tanulói létszámból az integrált nevelésbe legalább négy sajátos nevelési igényű, illetve négy hátrányos helyzetű tanuló kerüljön bevonásra.
A projekt keretében megvalósuló fejlesztés egy egészen 2020-ig terjedő, átfogó, az Intézmény egészét megreformáló beruházás része.
A projekt bemutatása: A projekt keretében a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány által Győrben működtetett Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium infrastrukturális fejlesztése valósul meg. A fejlesztés indoka, hogy az intézmény az évfolyamok feltöltésével folyamatosan bővül, így az Iskola tanulóinak elhelyezése jelen körülmények között nem tekinthető megfelelőnek.
A projekt elemei: A projektben megvalósuló fejlesztés során a főépület keleti szárnya (kétszintes B épület) egy szint ráépítésével, valamint egy háromszintes épületrész melléépítésével bővül.
A háromszintes bővítmény földszintjén és második emeletén szaktantermek és szertárak, az első emeletén a már meglévőkhöz kapcsolódva, igazgatási egységek kerülnek kialakításra, szintenként vizesblokkokkal, a szükséges közlekedő felületekkel és menekülő lépcsőházzal.
Az épület akadálymentes használatát biztosító felvonó az épület központi közlekedő magjához közel, a folyosóhoz kapcsolódó új liftaknában kerül kialakításra.
A fejlesztés során a főépület lépcsőházától keletre található épületrészei (földszinti és emeleti B szárny) kerülnek átalakításra és felújításra. A földszinten a jelenlegi tornatermi kiszolgáló blokk helyén egy új könyvtárhelyiség létesül. Az első emeleten a tanári szoba bővül a jelenlegi irodák rovására. A pincében a kazánhelyiség épületgépészeti bővítésére, valamint az előírt technika raktár kialakítására kerül sor.
A mindennapos testnevelés igényeinek megfelelően egy új, három részre osztható tornaterem szerepel a tervek között, melynek keretében egy gyógytestnevelési/erőnléti terem is kialakításra kerül. Az új, három részre osztható tornaterem a meglévő, kisméretű tornateremmel együtt lehetővé teszi az előírt óraszámhoz szükséges 3 egyidejű testnevelés óra lebonyolítását. Az új, 30x30m-es tornaterem legfeljebb 1000 fő befogadására lesz alkalmas. Az új sport- és szabadidőegység a meglévő tornaterem mellett, az alsó tagozatos épület előtt lévő szabad területen épül, a főépülethez a meglévő tornateremnél zárt folyosóval összekapcsolva.
A tornaterem északnyugati és északkeleti oldalán tervezett épületrészben kerül kialakításra a sportegységhez előírt összes öltözőcsoport, vizesblokk és egyéb kiszolgáló helyiség, mely a meglévő tornaterem kiszolgálására is alkalmas.
A beruházás keretében a közműhálózat és az udvar is fejlesztésre kerül (például: járdák, parkolók, zöldterület kialakítása).