Szülői szervezet

 

"Közös erővel az Audi Hungaria Iskoláért!"

 
A Szülői Munkaközösség 2016-2017-es tanévre megválasztott tagjai (balról jobbra): Krüger Zsanett, Dr. Arnd Hardtke, Anja Möckel, Kiss Norbert, Főzőné Pető Veronika

A Szülői Munkaközösség feladatai és jogai
A Szülői Munkaközösség kapcsolatot teremt az iskola és a szülők között. A Szülői Munkaközösség feladatait és jogait a közigazgatási törvény szabályozza. A Szülői Munkaközösség pl. olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel a szülők az érdekeik érvényesítése érdekében őt felkeresték.
Továbbá szülői adományok gyűjtésével, olyan beszerzéseket valósít meg, amelyet az iskola nem tudna kivitelezni. Minden iskolát érintő fontos ügyben tanácsadóként működik. Az elmúlt években a szülők jogai egyértelműen megfogalmazás-ra, a beleszólási jogok több területre kiterjesztésre kerültek.
A Szülői Munkaközösség így most már például a tanári konferenciákon a fontos témákban állást foglalhat, valamint véleményét az egész tantestület elé terjesztheti. Az egyes osztályokban osztályképviselők kerülnek megválasztásra.

A Szülői Munkaközösség feladatai többek között:
a gyerekek szülei érdekeinek képviselete
a szülőknek lehetőséget adni informálódásra és
        véleménynyilvánításra
a szülők és a tantestület közötti bizalom elmélyítése
a szülők kívánságainak, felvetéseinek és javaslatainak
        megvitatása
a tanítás nélküli napról szóló döntés megvitatása
a taneszközök alkalmazásának megvitatása
egy gyermek eltanácsolásához vezető eljárásban való
        részvétel

A Szülői Munkaközösséget az osztályképviselők választják meg egy évre. A tagság a hivatali idő lejártával, a gyermek iskolát történő elhagyásával, a tisztségről történő lemondás-sal vagy a Szülői Munkaközösség feloszlatásával ér véget.