Szülői szervezet

 

"Közös erővel az Audi Hungaria Iskoláért!"

 
A Szülői Szervezet 2016-2017-es tanévre megválasztott tagjai (balról jobbra): Krüger Zsanett, Dr. Arnd Hardtke, Anja Möckel, Kiss Norbert, Főzőné Pető Veronika

A Szülői Szervezet feladatai és jogai
A Szülői Szervezet kapcsolatot teremt az iskola és a szülők között. A Szülői Szervezet feladatait és jogait a közigazgatási törvény szabályozza. A Szülői Szervezet pl. olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel a szülők az érdekeik érvényesítése érdekében őt felkeresték.
Továbbá szülői adományok gyűjtésével, olyan beszerzéseket valósít meg, amelyet az iskola nem tudna kivitelezni. Minden iskolát érintő fontos ügyben tanácsadóként működik. Az elmúlt években a szülők jogai egyértelműen megfogalmazás-ra, a beleszólási jogok több területre kiterjesztésre kerültek.
A Szülői Szervezet így most már például a tanári konferenciákon a fontos témákban állást foglalhat, valamint véleményét az egész tantestület elé terjesztheti. Az egyes osztályokban osztályképviselők kerülnek megválasztásra.

A Szülői 
Szervezet feladatai többek között:
a gyerekek szülei érdekeinek képviselete
a szülőknek lehetőséget adni informálódásra és
        véleménynyilvánításra
a szülők és a tantestület közötti bizalom elmélyítése
a szülők kívánságainak, felvetéseinek és javaslatainak
        megvitatása
a tanítás nélküli napról szóló döntés megvitatása
a taneszközök alkalmazásának megvitatása
egy gyermek eltanácsolásához vezető eljárásban való
        részvétel

A Szülői 
Szervezetet az osztályképviselők választják meg egy évre. A tagság a hivatali idő lejártával, a gyermek iskolát történő elhagyásával, a tisztségről történő lemondással vagy a Szülői Szervezet feloszlatásával ér véget.