szakképzés_idegennyelvek:

 

szakképzés_idegennyelvek: ipar_cselekvés_szaknyelv

Magyar diákjainknak szakmai tantárgyakat német nyelven heti 12 órában tanítjuk. Ugyanakkor a gyakorlati képzés során egyes beszállítókkal és ügyfelekkel német nyelven történő ügyintézés közben szerezhetnek tapasztalatot is. Ennek folytán diákjaink duális képzésük során magas szintű német nyelvi kompetenciára tehetnek szert (gazdasági német). A szakképzési tagozatba jelentkezőknek C1-es, de legalább B2-es német nyelvi szintet kell teljesíteniük írásbeli és szóbeli teszt keretében.

A képzés teljes ideje alatt heti kétórás „Gazdasági angol“ oktatással fejlesztjük a tanulók szakmai nyelvi kompetenciáját, amelyet munkahelyükön zajló gyakorlati képzés alatt biztonsággal hasznosítani tudnak.

Tanulóink számára lehetőség nyílik a már elért nyelvi szintjükre építve a gazdasági angol nyelvvizsga megszerzésére (gazdaság/ipar-szakirány). Nyelvi szintjüknek megfelelő szintű nyelvvizsgát tehetnek a közös európai referenciakereten (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER)) belül gazdasági angolból (ipar-szakirány).

A kétévés képzés végén diákjaink számára lehetőséget nyújtunk az ehhez kapcsolódó írásbeli- és szóbeli vizsga megszerzésére. Ennek érdekében megállapodást kötöttünk a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartomány oktatásügyi minisztériumával, amely folytán diákjaink a németországi kultuszminiszteri konferencia nyelvvizsgáját (Fremdsprachenzertifikat Englisch der Kultusministerkonferenz) szerezhetik meg.

Hálás köszönet a nemzetközi duális szakképzésben folytatott munkánk ezzel kapcsolatos támogatásáért.