Köszöntő

 


Szeretettel köszöntöm Önöket az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ honlapján!

Fotó: Győr Plusz Média/ Mekliz Fotóstudió

Iskolánk a találkozások iskolája, mely a találkozások városában, Győrben működik. Városunk fekvése kulturálisan és gazdaságilag rendkívül előnyös, hiszen a Rába és a Duna összefolyásánál, a Bécs-Budapest-Pozsony háromszög középpontjában terül el, s 1993 óta az Audi Hungaria székhelye. A képzés, oktatás és gazdaság összefonódása fontosságának tudatában a győri Audi Hungaria kezdeményezésére alapították meg 2010-ben az Audi Hungaria ÁMK-t. Intézményünk figyelmre méltó módon tart lépést a régió gyors gazdasági és kulturális fejlődésével. Nyolc évvel az iskola alapítása után nagyon jó eredménnyel zárultak az első érettségi vizsgák.

A kiemelkedő tárgyi feltételekkel rendelkező intézmény a legjobb tanulási környezetet biztosítja a gyermekek számára minden képzési részlegén. Az intézményben jelenleg óvoda, általános iskola, gimnázium és érettségire épülő szakképző tagozat működik. Az Audi Hungaria ÁMK a magyar és német oktatási rendszernek is megfelelve, bikulturális intézményként tagja a jelenleg 140 tagot számláló „Elismert külföldi német iskola”-hálózatnak.

Iskolánk irányelve határozza meg a pedagógiai folyamatokat. A tantestület egyik kiemelt célja, hogy diákjainknak interkulturális kompetenciákat, felelős értékrendet és szemléletmódot közvetítsen. A mindennapok szintjén megtapasztalt nemzetközi, elsősörban német-magyar nyelvi-kulturális közeg elősegíti az egymással szembeni elfogadó és tiszteletteljes magatartásformák kialakulását.

Átfogó nevelési és képzési koncepciónkban a magyar kulturális hagyományok mellett a német nyelv és kultúra megismerése különösen nagy hangsúlyt kap, azért is, mert a német a legtöbb anyanyelvi beszélő által használt nyelv Európában. Ehhez az aspektushoz kapcsolódik egy valósághű, differenciált kép megismerése Németországról. A magyar oktatási tartalmak magas szintű közvetítése garantálja a magyar gyermekek identitását.

Jól képzett tanáraink egy módszertanilag-didaktikailag korszerű oktatás keretében individuális és kooperatív tanulási formákkal, valamint tudományos és szakmaorientált munka- és tanulási módszerekkel dolgoznak. Az Audi Hungaria ÁMK az innováció iskolája, mely teret ad egy olyan tanulási és életközösségnek, amelyben a gyermekek és fiatalok aktív és kreatív iskolát és iskolai életet alakítanak ki. Az intézményünk által kínált jövőkép és oktatás különösen vonzó alternatívaként jelenik meg németországi és más országok oktatási intézményeihez viszonyítva.

Mivel az oktatás a baden-württembergi tartományi tantervhez és a németországi nevelési-oktatási követelményekhez is igazodik, az iskolaváltás egy németországi iskolába vagy egy másik, külföldön működő német iskolába problémamentes.

Szeretettel invitáljuk Önt, hogy honlapunkon keresztül „virtuálisan” ismerje meg oktatási- képzési kínálatunkat és látogassa meg iskolánkat. Örömmel várjuk!

Nikolaus Eberl 
főigazgató

 

Intézményünk új főigazgatója, Nikolaus Eberl úr, a 2018-2019-es tanév elején levélben köszöntötte a szülőket és az iskolai közösséget.