MIP

 

 Pedagógiai minőségmenedzsment (PQM)

Egy jó iskolában hatékony tanítás zajlik, amely a diákokat hosszú-távon az általuk választott vizsgára készít fel. Tanuló és tanár egy olyan iskolával azonosul(hat), ahol a mindennapokat az iskolai közösségben aktívan formálhatják és ahol teret kapnak az egyéni fejlődés számára.

A pedagógiai minőségmenedzsment  (PQM) feladata, hogy az iskola minőségét a fent említettekben biztosítsa és tovább fejlessze. Az Audi Hungária Iskolára, a jelenleg 142 Német Külföldi Iskola tagjaként, Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für Deutsche Schulen im  Ausland”[1] kötelező érvényűek, illetve az iskola belső és külső értékelésénél ezeknek a kereteknek kell megfelelnie.

 

Célkitűzéseink

2014/2015 tanév

2015 februárjában az Audi Hungária Iskola tantestülete egy kétnapos workshop keretében meghatározta az iskola irányelveit. Ezek definiáljánk az iskolánk célkitűzéseit és fejlesztési feladatait az elkövetkezendő évekre. 2015 júniusában a záró értekezleten a tantestület az irányelvek végleges formáját jóváhagyta.

 

2015/2016 tanév

A pedagógiai minőségmenedzsmentért felelős Steuergruppe[2] (jelenleg 10 kolléga) az idei tanévre a következő célokat tűzte ki: 

  • az Audi Hungária Iskolában az interkulturális tanulásra vonatkozó koncepció kidolgozása (már meglévő lehetőségek; mi hiányzik még?)
  • kooperatív- és diákokat aktivizáló tanulásmódszertani továbbképzések lebonyolítása a teljes tantestület számára és az erre vonatkozó tanterv (curriculum) meghatározása az 1-6. évfolyamra.


[1] Német Külföldi Iskolák számára előírt tartományi és országos minőségbiztosítási keret

[2] irányító csoport