Évnyitó ünnepély 2018-09-03 23:13:55 Audi Hungaria ÁMK

Évnyitó ünnepély

„Együtt erősek vagyunk!“

Így hangzik az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ 2018. szeptember 3-ai évnyitó ünnepélyének mottója.

A német és a magyar himnusz után elsőként Dr. Knáb Erzsébet – az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány kuratóriumának elnöke, szólt a jelenlévőkhöz. Szeretettel köszöntötte az iskola közösségét, a gazdasági és politikai szféra képviselőit, köztük Borkai Zsoltot – Győr város polgármesterét –, aki jelenlétével is kifejezte az intézmény fontos szerepét a város életében. Az elnök asszony külön köszönetet mondott a polgármester úr folyamatos támogatásáért.

Foto: Győr Plusz Média/ O. Jakócs Péter

A továbbiakban nagy szeretettel köszöntötte az ünnepély főszereplőit, a közel 600 diákot és különösen a 48 elsőosztályos gyermeket.

Ezek után a jelenlévők néma felállással emlékeztek meg Heinek Ottóról, a Közalapítvány nem rég elhunyt felügyelőbizottsági elnökéről.

Dr. Knáb Erzsébet röviden felidézte az Audi Hungaria ÁMK történetét: emlékeztetett a 2010-es kezdeti időszakra: „Az első tanévben csupán 58 diákkal, igen szűkös körülmények között indult az intézmény. Ám a 2017-2018-as tanév végén már első érettségiző diákjainkat búcsúztattuk el. A sikeres érettségi fontos mérföldkő az iskola történetében, azonban a 2018-2019-es tanév ugyancsak jelentős eseménnyel kezdődik: a nevelési év kezdetével óvodásaink birtokba vehették a teljesen új, modern, korszerű eszközökkel felszerelt épületet.“ – fogalmazott az elnök asszony. Az óvoda átadásával kapcsolatban köszönetet mondott Oláhné Tóth Mártának, aki lankadatlan figyelemmel és fáradhatatlan munkával támogatta az építkezés folyamatát.

Végül bemutatta az intézmény új főigazgatóját, Nikolaus Eberl urat, és örömét fejezte ki, hogy nagy tapaszalattal rendelkező, valamint Magyarországot jól ismerő iskolaigazgatóként veszi át az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ vezetését.


Foto: Győr Plusz Média/ O. Jakócs Péter

Az új főigazgató megköszönte az elnök asszony kedves szavait és ő is üdvözölte a díszvendégek névszerinti említése mellett az összes jelenlévőt. Beszédében hagsúlyozta, hogy mekkora örömmel tölti el, hogy épp Győrött, a találkozások városában vezethet egy, a német-magyar találkozások színhelyéül szolgáló oktatási intézményt. Továbbá kiemelte, hogy örömmel vállalja az új kihívásokat, tapasztalataiban bízva, melyekre több mint húsz év alatt, számos külföldi német iskolában – Alexandriától Budapestig - töltött ideje alatt tett szert.

Ezt követően köszöntötte az új pedagógusokat, akik a 2018-2019-es tanévtől az Audi Hungaria ÁMK tantestületéhez tartoznak, sok örömet és sikert kívánva nekik.

Ezután Borkai Zsolt, Győr város polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét. Köszönetet mondott a meghívásért és hangsúlyozta, mennyire szorosan összefügg az Audi Hungaria Zrt. és Győr város neve, valamint sikertörténete. Felelevenítette azt a Dr. Knáb Erzsébettel korábban folytatott beszélgetést, amely során a város fejlődésében kiemelten fontos szerepet kapó oktatási tevékenységről értekeztek egymással. Évekkel később pedig életre kelt egy új iskolai közösség, melynek neve Audi Hungaria Általános Művelődési Központ.

Foto: Győr Plusz Média/ O. Jakócs Péter

A polgármester hangsúlyozta, hogy egykori pedagógus és iskolaigazgatóként nagyra becsüli az intézmény tanárainak teljesítményét, különösen az nyelvoktatás terén. Az itt szerzett idegennyelvtudással felvértezett végzős diákok számára a világ nyitva áll. Végezetül sok sikert kívánt az új tanévhez és a diákokat arra bátorította, hogy a sok iskolai feladat mellett maradjanak gyerekek és ne felejtsenek el játszani.

Foto: Győr Plusz Média/ O. Jakócs Péter

A volt nagycsoportos óvodások, mostani elsősök éneke után Zug Klára, az intézmény alsó tagozatának vezetője egyenkét névvel köszöntötte az elsősöket. Eközben a kis nebulók megkapták a német hagyomány szerint mindenféle apró meglepetéssel töltött „Schultütét“.

Foto: Győr Plusz Média/ O. Jakócs Péter

Az alsó tagozat vezetője szeretettel üdvözölte őket az iskola közösségében és örömteli tanulást kívánt nekik. 

Ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy az alsós diákok az új tanév kezdetével birtokba vehették a gyönyörű, új udvart, ahol sportolhatnak és kedvük szerint játszhatnak.

Nemeskéri Zalán zongorajátéka után a felső tagozat vezetői, Tálos Kata és Dirk Lange köszöntötték a felsősöket és a gimnazistákat. Mindketten hangsúlyozták a találkozások iskolájának interkulturális és bilinguális jellegét valamint annak fontosságát.

Tálos Kata szeretettel köszöntötte a felső tagozat új diákjait hangsúlyozván, hogy a felső tagozat és a gimnázium sok újdonságot és sok felfedeznivalót tartogat számukra. „Sok újat tanultok majd, többek között a német kultúráról és hagyományokról is.“

„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.“ Ezzel az Einstein-idézettel kívánt sok sikert a gimnazistáknak és bátorította őket, hogy maradjanak érdeklődőek és kíváncsiak. Ezen kívül lelkükre kötötte, hogy közeledjenek egymáshoz és a német-magyar találkozások iskola jellegének valamint a főigazgató elveinek megfelelően közösen és közösségben tegyék meg diákéveik elkövetkezendő szakaszát, hiszen a közösségben rejlik az erő.

„Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.“ Galileo Galilei ezen mondásával zárta köszöntőjét. „Mi pedagógusok a reánk bízott diákokat ebben minden erőnkkel fogjuk segíteni.“

Dirk Lange köszöntötte az újonnan érkezett német diákokat és örömét fejezte ki, hogy az új ötödik évfolyamokban a magyar és német diákok együtt fognak tanulni. Ezáltal „közösen, egymástól és egymásról“ tanulnak majd, ugyanakkor a német-magyar találkozások iskolájának jellege is jobban megvalósítható. Így a tanulók jövője sokféle lehetőséget nyújt. Dirk Lange arra emlékeztette a diákokat, hogy a jelen is fontos, ezzel kívánva nekik örömteli tanévet.

A 2018-2019-es tanévben második alkalommal kezdik fiatalok az „Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző“ elnevezésű duális szakképzést. Andreas Mittermair a szakképzésért felelős vezető hangsúlyozta a duális képzés fontos szerepét, hiszen a szakképzés során egyrészt elméleti alapismereteket szerezhetnek az iskolában, másrészt gyakorlati szaktudást és kompetenciákat sajátíthatnak el az ipari vállalatoknál. 

Mittermair úr köszönetet mondott mindazoknak, akik a szakképzési tagozat bevezetését elősegítették, mindenek előtt az Audi Hungaria Zrt. és az Audi Akadémai Hungaria munkatársainak, valamint a szakképzésben résztvevő partnervállalatok Rehau, Duvenbeck, Knüppel, MOL, MAN, KACO, BOS képviselőinek, akik jelentős mértékben hozzájárultak ezen projekt megvalósításához.

Végezetül egyenként köszöntötte a szakképzési tagozat új diákjait sok sikert kívánva nekik. A képzés idejére útravalóként egy Herbert Spencer idézetet választott jelmondatul: „A nevelés célja nem a tudás, hanem a cselekvés.“ 

Hrubos Gergely klarinétjátéka után különleges történelmi pillanat tanúi lehettek a jelenlévők: Dr. Knáb Erzsébet a Közalapítvány kuratóriumának elnöki posztját hivatalosan átadta Lőre Péternek, az Audi Hungaria Zrt. Vállalati kommunikációért és kormánykapcsolatokért felelős vezetőjének. 

A leköszönő elnök asszony köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évben partnerként működtek együtt – ezzel támogatva tevékenységét, továbbá biztosította a jelenlévőket, hogy a továbbiakban is figyelemmel kíséri az intézmény sorsát és támogatni fogja fejlődését.

Lőre Péter megköszönte Dr. Knáb Erzsébet értékes munkáját, hiszen ő volt az iskola kitalálója, motorja és nem utolsó sorban az intézmény lelke. „Én személy szerint örömmel nézek a megtisztelő feladat elébe. Helyettesemmel, Németh Katalinnal együtt mindent meg fogunk tenni e különleges oktatási intézmény sikeres működése érdekében.”

Az ünnepély végén Nikolaus Eberl főigazgató úr újból felszólalt és elismerését, valamint köszönetét fejezte ki Dr. Knáb Erzsébetnek, akinek jövőbeni segítő támogatását szívesen fogadja. Továbbá örömmel várja az eredményes együttműködést Lőre Péterrel és Németh Katalinnal, akik a vállalat és az iskola közötti folyamatos kooperációt garantálják.

A főigazgató biztosította a jelenlévőket arról, hogy az intézményt az alapító igazgató és korábbi főigazgató, Helmut Seiler irányelvei értelmében és a külföldi német iskolák pedagógiai minőségmenedzsment programjának megfelelően, innovatív módon és fenntartható sikerrel fogja vezetni.

Eberl főigazgató elmondta, hogy több külföldi német iskolában szerzett tapasztalata alapján az intézmény vezetéséhez megfelelő háttérrel, felkészültséggel és motivációval rendelkezik. Az iskolatípus filozófiájának megfelelően minden szereplővel együttműködve azon fog munkálkodni, hogy az Audi Hungaria ÁMK végzős diákjainak ideális feltételeket teremtsenek annak érdekében, hogy a globalizált világban megvalósíthassák terveiket.

A tanév hivatalos megnyitása előtt Eberl úr köszönetet mondott Oláhné Tóth Mártának, az intézmény gazdasági vezetőjének és munkatársainak az évnyitó ünnepély professzionális előkészítéséért és lebonyolításáért.

Végezetül örömét fejezte ki, hogy az iskolai közösséggel együtt kezdheti az új tanévet és alábbi szavakkal zárta köszöntőjét:

„Kezdjünk hozzá közösen optimizmussal, lendülettel és lelkesedéssel!
Csak együtt vagyunk erősek!”

Ezzel a jelmondattal a főigazgató hivatalosan megnyitotta a 2018-2019-es tanévet és minden jót, sok sikert és örömet kívánt az iskolai közösségnek.

 Foto: Győr Plusz Média/ O. Jakócs Péter

Az Európahimnusz után megkezdődött az új tanév.

 
További fotók a galériánkban láthatóak.