Évnyitó ünnepély 2017-09-01 20:36:01 Audi Hungaria ÁMK

Évnyitó ünnepély

Intézményünk hagyományos évnyitó ünnepélye idén az újdonságok jegyében zajlott. Schubert Olívia – az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány elnöke – elsőként a jelenlévőket köszöntötte, majd örömét fejezte ki, hogy újra üdvözölheti az Audi Hungaria ÁMK közösségét. Ez azért is egy örömteli esemény, mert ez alkalommal mutathatja be Günther Schuster urat, az intézmény új főigazgatóját.
 
 
Az Audi Hungaria ÁMK a 2010-es alapítása óta egy kimagasló színvonalú oktatási központtá nőtte ki magát. A 2017-2018-as tanév több újdonságot is tartogat az intézmény számára. 
Bővül az óvodánk, így még több kisgyermeknek tudunk megfelelő helyet biztosítani. Az építkezési munkálatok a nyári szünet idején már meg is kezdődtek.
A tanév kezdetével beindul a szakképzési program is, melynek „Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző” szakán duális képzés keretében tanulhatnak az Audi Hungaria ÁMK új diákjai. Ez a képzés nem csak intézményünkben, de Magyarországon is újdonság.
Az előttünk álló időszak egy fontos mérföldkövet is hoz iskolánk számára: jövő év tavaszán tesznek érettségi vizsgát a 12. osztályos tanulóink, intézményünk történetének első végzős diákjai.
Schubert Olívia köszöntője végén a legjobbakat kívánva hivatalosan átadta az intézményt Günther Schuster úrnak.
 
 
Günther Schuster, iskolánk új főigazgatója a szülők, diákok, pedagógusok és vendégek köszöntése után röviden ismertette saját szakmai életútját. Mivel eddigi karrierje során számos pozíciót töltött be, igen sokrétű tapasztalatokra tett szert. Saját bevallása szerint viszont az oktatásban érzi igazán otthon magát. Ezért számára nem csak kihívás, hanem öröm, hogy a jövőben ezt a német-magyar találkozások iskolája címet méltón kiérdemlő oktatási intézményt vezetheti. Különösen izgalmas feladatnak tartja a kétnyelvű oktatási koncepció keretében a német és magyar diákok speciális oktatási igényeinek való megfelelést. Számára kiemelten fontos az intézmény további pedagógiai fejlesztésének elősegítése, miközben tisztában van a felelőséggel, amellyel többek között az elődjének, Helmut Seilernek tartozik – szem előtt tartva az általa végzett sikeres és eredményes munkát.
 
 
Az Audi Hungaria ÁMK folyamatosan gyarapodik. A növekvő diáklétszám egyre bővülő tanári kart igényel. Az új főigazgató szeretettel üdvözölte a tantestület új tagjait, egyenként, név szerint, akiket a felsős diákok virágcsokorral köszöntöttek.
 
 
Ezt követően az újdonsült elsőosztályos gyermekek Nemes Nagy Ágnes „Hívogat az iskola“ című versét adták elő. 
 
 
Az alsó tagozat vezetője, Zug Klára szeretettel köszöntötte a 2. és 4. osztályba érkezett új diákokat. Az 51 elsős kisdiákot pedig egyenként névszerint üdvözölte.
 
 
Természetesen nem hiányozhatottak a német hagyományoknak megfelelő „Schultütének“ nevezett színes papírtölcsérek sem, melyeket a kis nebulók örömmel vettek át.
 
 
Az alsó tagozat vezetője örömteli tanulást kívánt nekik – hangsúlyozva, hogy őrizzék meg kíváncsiságukat és nyitottan álljanak az új ismeretek elsajátításához.
 
 
A 3.a és 3.b osztályos tanulók egy német dallal köszöntötték az elsősöket.
 
 
Tálos Katalin és Dirk Lange üdvözölte a felső tagozatos diákokat és a gimnazistákat hangsúlyozva a német-magyar találkozások iskolája interkulturális és bilinguális jellegét.
 
 
Tálos Kata külön köszöntötte az ötödik ösztályos tanulókat, valamint az újonnan iskolánkba érkezett kilencedikes diákokat. A gimnáziumi évek kezdete egy mérföldkő a diákok életében: „Örüljetek, hogy ebbe a különleges intézménybe járhattok és legyetek büszkék, hogy Audi-iskolások lehettek.
 
 
A 2017-2018-as tanév végén a 12.a és 12.c osztályos diákok elsőként fognak intézményünkben érettségi vizsgát tenni, ehhez erőt és kitartást kívánt a felső tagozat vezetője, bíztatván őket, hogy motiváltan és szorgalmasan dolgozzanak a sikeres záróvizsga érdekében.
 
 
Hiszen Goethe szavai ma is érvényesek:
„A siker titka a cselekvés!“
 
Dirk Lange, a német tagozat vezetője kiemelte a kis osztálylétszámok előnyeit, melyek lehetővé teszik az intenzív tanulási légkört. A Németországból hozzánk érkezett új diákoknak azt kívánta, hogy osztálytársaikkal jó barátságokat kössenek, de arra is bíztatta őket, hogy ismerkedjenek más osztályokba járó diákokkal, valamint a magyar diákokkal is.
 
 
„Tekintsétek kihívásnak a magyar társaitokkal történő ismerkedést, mely akár a későbbi életetekre szóló interkulturális tapasztalatot is jelenthet.“
 
Az Audi Hungaria ÁMK új intézményegységgel bővült: a szakképzési tagozaton 12 fiatal kezdi szakmai tanulmányait „Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző“ szakon. Intézményünkben sajátíthatják el az elméleti alapokat és ismereteket, a partnervállalatoknál pedig a szükséges gyakorlati kompetenciákra tehetnek szert.
Andreas Mittermair, a szakképzési tagozat vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik személyes elkötelezettségükkel elősegítették az új tagozat alapítását és kifejlesztését: Dr. Knáb Erzsébet, Schubert Olívia, Helmut Seiler, Környei László, a partnervállalatok – Audi Hungaria, BOS, KACO, MAN – képviselői, az Audi Hungaria és az Audi Hungaria Akadémia munkatársai, valamint az Audi Hungaria ÁMK pedagógusai és munkatársai.
 
 
Végül köszöntötte a diákokat, név szerint felsorolván mind a tizenkettőt, és sok sikert, valamint örömteli időszakot kívánva az Audi Hungaria ÁMK-ban.
Köszöntőjét egy Chaplin-idézettel zárta:
"Az önmagunkba vetett hit a siker titka."
 
Hrubos Gergely, 10.a osztályos tanuló előadásában Scott Joplin „The Entertainer“ című lendületes műve zárta a hivatalos műsort.
 
 
Az ünnepély végén Günther Schuster újból a hallgatósághoz fordult: “Lenyűgöz, hogy milyen ünnepélyesen kezdődik a tanév Magyarországon. Így az első tanítási nap az iskolai közösség új tagjai számára különleges élménnyé válik.“ Újból kiemelte az Audi Hungaria ÁMK sokszínűségét, és felsorolta a 2017-2018-as tanév újdonságait. Végül valamennyi jelenlévőnek sok sikert, minden jót és értékes találkozásokat kívánt.
 
 
Befejezésül magyar nyelven mondta:
„Ezennel az új tanévet megnyitom!“


A rendezvényről készült többi fénykép a galériánkban látható.