Diákönkormányzat

 

1. A DÖK célkitűzései

Az Audi Hungaria ÁMK diákönkormányzata az iskolai élet fontos részének tekinti magát, amely erősíti a diákság összetartozását, és szervesen illeszkedik a találkozások iskolájának koncepciójába. A DÖK szorosan együttműködik a szülői képviselettel és az iskolavezetéssel, a konstruktív közös munka során mindenki igyekszik megtalálni a többi érdekcsoport számára is megfelelő megoldásokat. A DÖK feladata e tekintetben a diákság véleményének és érdekeinek megismerése, feltérképezése, valamint ezek képviselete a megfelelő fórumokon, ami által lehetővé válik a tanulók aktív, demokratikus elvek mentén történő részvétele az iskolai élet alakításában. 
Mindezek mellett a diákönkormányzat önállóan szervezett rendezvényekkel, projektekkel igyekszik tartalmasabbá tenni az iskola mindennapjait. Ezek előkészítése és lebonyolítása során az érintett tanulók hasznos ismeretekre, tapasztalatokra tesznek szert a tervezés és a szervezés területén, felelősséget vállalnak önmagukért és másokért, valamint adott esetben megtanulják elfogadni a munkájukat érő kritikát is.

2. A 2018/2019-es  tanév projektjei

 • Farsangi bál
 • Kültéri játékok, sportszerek biztosítása nagyszünetben
 • Mentorrendszer kialakítása a 4. és 5. évfolyam közötti zökkenömentes átmenet érdekében
 • Mentorrendszer kialakítása a jövőbeni 9n évfolyamon (a jelenlegi 9n osztályos diákok részvételével)
 • Iskolaudvar ki/átalakítása
 • Diákplatform (az iskola honlapján)
 • A diákság véleményének feltérképezése különböző kérdésekben

3. A DÖK feladatai

Iskolai képviselők:

 • rendszeres egyeztetés a szülők képviselőivel
 • rendszeres egyeztetés az iskolavezetéssel
 • projektek előkészítése és koordinálása
 • az osztályképviselők informálása

Osztályképviselők:

 • az osztályok informálása a DÖK hatáskörébe tartozó ügyekről
 • az osztályok véleményének feltérképezése
 • projektek, ünnepségek (pl.kültéri játékok biztosítása, farsangi bál) előkészítésének, lebonyolításának segítése

A DÖK munkáját segítő tanárok:

 • a diákok támogatása a projektek megvalósításában
 • a szülőkkel és az iskolavezetéssel folytatott kommunikáció segítése
 • a felmerülő problémák megoldása

4. A DÖK összetétele

Iskolai képviselők
:
Kovács Kitti (9.a)
Teichert Annkristin (11.a)

Diákok:
az osztályok képviselői (5-12. évfolyam)

A DÖK munkáját segítő tanárok:
Alexander Regel

Szabó Mátyás

Választások:
Az osztályok az adott tanév elején választják meg az osztályképviselőket, akik az első DÖK-gyűlésen szavaznak az iskolai képviselőkről. A tanév végén az osztályképviselők szervezésében zajlik a DÖK munkáját segítő tanárok megválasztása a következő tanévre. 

Gyűlések:
hétfőn ebédszünetben a CO/04-es teremben