Ballagás 2019-05-06 19:16:18 Audi Hungaria ÁMK

Ballagás

Hagyományainknak megfelelően intézményünkben is május első hétvégéjén ballagtak az érettségizők, búcsút intve ezzel a gimnáziumi éveknek.

Az utolsó osztályfőnöki óra után a diákok osztályfőnökeikkel és Nikolaus Eberl igazgató úrral végigballagtak a virágokkal szépen feldíszített iskolán.

Útjukat a búcsúról, szabadságról, új kezdetekről, barátságról, emlékekről és jövőről szóló magyar ballagó dalok, a virágdíszek, a sorfalat álló diákok tették ünnepivé és egyben kissé mélabússá.

A hozzátartozók és az iskola közössége várta a végzős osztályokat a feldíszített tornacsarnokban, ahol az érettségizők, a tanárok és a zászlóvivők színpadra vonulásával, 

majd a magyar és német himnuszok elhangzásával megkezdődött az ünnepség.

Elsőként Bárándi Réka mondott beszédet, melyben a 11. évfolyam nevében búcsúzott a ballagóktól. Arra bíztatta őket, hogy tartsák meg az iskolai éveiket jó emlékezetükben, legyenek büszkék az elért eredményeikre, bizakodva tekintsenek a jövőbe és céltudatosan járják az útjukat.

Útravalóul Albert Camus gondolatát adta nekik: „Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.“

Ezt követően a 12.a osztály nevében Krahulcsán Dóra, a 12.c nevében pedig Horváth Zsófia mondott búcsúzó beszédet. Mindketten megköszönték maguk és osztálytársaik nevében az iskolavezetésnek, tanáraiknak, szüleiknek, családjuknak a gimnáziumi évek alatt nyújtott professzionális és szeretetteli támogatást, valamint a 11. évfolyamnak a ballagás megszervezését.

Nemrég még olyan távolinak tűnt nekik ez az egész, és most egyszer csak eljött a búcsú pillanata. Az ünnepi hangulatba a szomorúság, izgalom, nosztalgia, öröm, egy kis bizonytalanság és félelem érzései vegyültek.

Egy életszakasz lezárul most és egy új kezdődik – ezt jól tükrözik a Hérakleitosztól idézett sorok: „Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.“

Ezek után Nikolaus Eberl főigazgató úr lépett a mikrofonhoz és üdvözölte az érettségizőket, szüleiket és családjukat, csakúgy mint a vendégeket és díszvendégeket ezen a különleges napon. Eberl úr a szalagavatóból, ballagásból és érettségiből álló hármas ünnepet egy hármashangzathoz hasonlította, aminek az érettségi bizonyítványok átadásának fortisszimója a záróakkordja.

Köszönetét fejezte ki Lőre Péter, kuratóriumi elnök úrnak az alapítvány hathatós támogatásáért, a 11. évfolyam diákjainak és szüleiknek pedig a segtségért, amivel ezt az ünnepet széppé tették. Végül megköszönte az iskola teljes közösségének, a tanároknak, a dolgozóknak, és nem utolsó sorban a ballagók szüleinek és hozzátartozóinak, hogy a gimnáziumi évek alatt végig a diákok mellett álltak. 

A ballagás az iskolai évek végét, ugyanakkor egy új életszakasz kezdetét jelenti. Most eljött a búcsú ideje, az érettségi vizsgák után a diákok megkezdik vándoréveiket, amihez tarisznyájukba tőlünk nem csak a szimbolikus pogácsát, hanem tudást és képességeket is kaptak, amiknek útjaik során ebben a digitalizált világban jó hasznát veszik majd. Ez az ünnep egy mérföldkő a diákélet és a felnőtté válás között, a fiatalok életében sok változás történik majd, amihez Főigazgató úr sok sikert és boldogságot kívánt. Búcsúzóul megismételte a kínai mondást, amit már a szalagavatón is útravalóul adott nekik: „Az egyetlen biztos dolog az életben a változás.”

Igazgató úr beszédét a kimagasló teljesítményekért járó díjak átadása követte, amik a mindennapokban sokszor nincsenek eléggé megemlítve. Eberl úr a díjakat egyenként egy rövid személyes laudációval adta át.

Az „Osztályközösségért” díjat Horváth Boglárka és Prisztóka Péter vehette át az idén.

„Kiváló Osztályképviselő” kitüntetésben Fajkusz Lili és Szelei Kornél részesült.

Tradler Anna „Rendkívüli teljesítmény rendkívüli helyzetben” címmel különdíjat kapott.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Krahulcsán Dóra és Princzinger Lili közös éneklése „A million dreams” címmel igazi színfoltja volt a programnak.

Ezt követően Lőre Péter úr, az Audi Hungária Iskola Alapítványának kuratóriumi elnöke vette át a szót. Örömét fejezte ki, hogy őt érte a megtisztelő feladat, hogy átadhatja a kuratórium kiemelkedő tehetségeknek járó elismerő díját és támogatását. 

„A Kuratórium díját minden évben a tantestület javaslatára az a tanuló kapja, aki nem csak kitűnő tanulmányi eredményével, hanem inspiráló személyiségével is megbecsült tagja osztályközösségének és iskolájának.”

Az idén ezt a díjat és a vele járó 200.000,- Forint jutalmat a 12.a osztályos Krahulcsán Dóra kapta.

Végül az érettségizők átadták az iskola zászlóját a 11. évfolyamnak, akik a 2019/20-as tanévben fognak érettségizni.

Mint minden nagy iskolai ünnep, a ballagás is a megható ünnepi pillanatok után Európai himnuszával zárult.

Köszönjük mindenkinek a munkáját, akik a ballagás előkészítésében és lebonyolításában tevékenyen részt vettek.